Be the reference. Be a partner. Enjoy the ride.

DISCLAIMER

AANSPRAKELIJKHEID

Carya Group streeft ernaar om de inhoud van deze website zo volledig, correct en actueel mogelijk te houden. Toch kunnen onze toeleveranciers gegevens veranderen waarvan Carya Group niet op de hoogte is. Carya Group kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden, mocht bepaalde productinformatie niet correct blijken te zijn. Het beeldmateriaal op de website is slechts ter indicatie en kan lichtjes afwijken.

COPYWRITING

Alle teksten, productfiches en handleidingen zoals gebruikt op de website zijn eigendom van Carya Group. Het is niet toegestaan deze gegevens (gedeeltelijk of volledig) te gebruiken of te publiceren zonder voorafgaande toestemming.

PRIVACYVERKLARING

De persoonsgegevens die Carya Group via deze website verzamelt, worden enkel aangewend om u informatie over onze activiteiten en producten toe te zenden. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden. Carya Group is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet derhalve toe op de vertrouwelijkheid ervan.

COOKIES

De website van Carya Group maakt gebruik van ‘cookies’ om bepaalde informatie (zoals uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie) en het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze cookies helpen ons om onze website voortdurend te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De verkregen informatie zal niet buiten Carya Group gebruikt worden.